Lubomír Hrabal

Osobní rozcestník do vlastní tvorby ...


Železnice


Hradlo

Záložkovací a štítkovací portál pro železniční modeláře...


Railráma Bludov, Zábřeh, Tatenice

Posláním tohoto dokumentačního projektu je zachytit postup stavby Railrámy - domácího kolejiště. Jsou zde zachyceny počátky od hledání námětu, přes projektování, výstavbu základů, pokládku kolejí, vytváření krajiny, zapojení elektřiny a spoustu dalších činností provázejících tvorbu takového díla...


Stránky věnované velké i malé železnici

V V dnešní době se díváme na železnici jako na přirozenou součást našeho světa. Ne vždy tomu tak bylo, ale dá se říci, že se tratě již od pradávna vinou podél řek údolími, v rovinách tvoří dokonalé přímky a v horách se boří do skal a překračují vysoká údolí. Nádraží jsou nedílnou součástí našich měst a mají svůj osobitý půvab. Nemluvě o lokomotivách, které po těchto tratích táhnou svůj náklad, šňůru vozů, korálky vinoucí se po přesných křivkách kolejnic ...


Modelová kolejiště

Fotogalerie modelových kolejišť.


SPŽ Bělkovice

Sdružení přátel železnice Bělkovice pořádá tématicky zaměřené výjezdní akce po železničních zajímavostech v ČR. Někteří členové budují svá kolejiště a vybrané akce jsou zaměřeny na návštěvy modelářkých klubů spojené s výstavou kolejišť.


Letadla


Boeing 727 postcards

Databáze pohlednic letadla Boeing 727 ...


LOS

Klub leteckých modelářů Olomouc. Pořádají pravidelná Letní Odborná Soustředění za účelem provětrání svých modelů v Jaroměřicích u Jevíčka.


Profesní portfolio


perɭhawk

Internet developerl

Profesní portfolio LH vývojáře ...


Feedy

Využíváte RSS čtečku ve svém počítači ?


HVtronix

komplexní služby v oblasti IT. Vývoj softwarových i hardwarových řešení a customizace produktů, dle konkrétních potřeb zákazníka.


Osobní část


Fotogalerie

Zatím neúplná, probíhá migrace ze zrušené "Picassa Google" na profesionální Flickr


Historická osobní stránka

Archivní prezentace věnovaná mé osobě. Aktualizaci nečekejte ...


Děkuji za pozornost LH